BACK

CORPORATE OUTLINE

Corporate Profile

Members of Board Directors

 

Members of Board

Representative Director,
Chairman & CEO

Yoshiyuki Norihisa
Representative Director,
President & COO
Hideo Arai
Representative Director,
Executive Vice President
Yoshio Nagamoto
Kazuhiko Hirokawa
Director,
Senior Managing Executive Officer
Yoshitaka Mimori
Shoji Kimijima
Tomohiko Sato
Director Kumiko Kitai
Sakio Sasamoto
Senior Managing Executive Officer

Akio Kasuga
Hiroshi Mashiko
Yuji Sugio

Kunio Hanato

Managing Executive Officer Tsunehisa Otsuki
Takeshi Sagara
Satoru Miyake
Yoshiki Tsuji
Taku Yamanouchi
Shingo Ishikawa
Takao Sato
Toshihiko Mouri
Masao Usui
Shinji Akiduki
Kouzou Amemiya
Shigeru Ogata
Kenji Kashima
Executive Officer Hidehiro Zaizen
Hitoshi Yamaji
Hiroshi Nagatani
Takehiro Kuribayashi
Hiroyuki Kamo
Junichi Iwaki
Masatoshi Shibata
Masahumi Iwai
Yoshiyuki Okui
Tatsuya Noriyuki
Keizo Katagiri

 

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member

Masashi Nozaki
Yoshiyuki Kato
Muneki Watanabe
Aizou Murakami
Yuzuru Nagashima