Members of Board Directors

Members of Board

Representative Director
President & CEO
Hideo Arai
Representative Director
Executive Vice President
Yoshitaka Mimori
Kunio Hanato
Shoji Kimijima
Director
Senior Managing Executive Officer
Hiroshi Mashiko
Director Yoshio Nagamoto
Tomohiko Sato
Kumiko Kitai
Sakio Sasamoto
Executive Vice President Akio Kasuga
Senior Managing Executive Officer Isamu Bito
Taku Yamanouchi
Takeshi Sagara
Yoshiki Tsuji
Shigetoshi Kondo
Managing Executive Officer Shingo Ishikawa
Masao Usui
Hitoshi Yamaji
Hiroyuki Kamo
Junichi Iwaki
Tatsuya Noriyuki
Keizo Katagiri
Hiroshi Nagatani
Masatoshi Shibata
Yoshiyuki Okui
Ritaro Mori
Executive Officer Yasuhiro Tayagaki
Hiroyuki Ikeda
Takehiro Kuribayashi
Masahumi Iwai
Toyohiko Hirata
Toshio Shibata
Ikuo Ishimatsu
Koji Tada
Masato Kameyama
Tomomi Katayama
Toyoo Matsui
Tomio Kurata
Shuichi Hashi
Shinji Adachi

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Masashi Nozaki
Yoshiyuki Kato
Michio Harada
Aizou Murakami
Yukihiro Hoshi