Members of Board Directors

Members of Board

Director
Chairman
Shoji Kimijima
Representative Director
President
Shigetoshi Kondo
Representative Director
Senior Managing Executive Officer
Toshio Shibata
Director
Senior Managing Executive Officer
Takeshi Sagara
Outside Director Sakio Sasamoto
Jun Sugie
Tamao Hosokawa
Tsukasa Kawada
Takashi Uchino
Executive Vice President Yoshitaka Mimori
Akio Kasuga
Senior Managing Executive Officer Isamu Bito
Tatsuya Noriyuki
Hiroyuki Kamo
Managing Executive Officer Hitoshi Yamaji
Tomomi Katayama
Shinji Adachi
Tomio Kurata
Atsushi Nakamura
Toyoo Matsui
Kazuaki Kitahara
Yoshihiko Taira
Hiroaki Iai
Susumu Yanase
Yoshimi Kano
Executive Officer Osamu Shimizu
Hiroshi Aoki
Kei Muroda
Takashi Yui
Tokiei Kawaguchi
Mitsuyoshi Nakajima
Tomoji Imoto
Tetsuya Hamano
Hideaki Taniguchi
Satoshi Oba
Tsutomu Matsuo

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Michio Harada
Kazushi Nozawa
Outside Audit & Supervisory Board Member Yoshiyuki Kato
Aizou Murakami
Harumasa Kurokawa