Members of Board Directors

Members of Board

Representative Director,
President & CEO
Hideo Arai
Representative Director,
Executive Vice President
Yoshio Nagamoto
Yoshitaka Mimori
Kunio Hanato
Director,
Senior Managing Executive Officer
Shoji Kimijima
Tomohiko Sato
Hiroshi Mashiko
Director Kumiko Kitai
Sakio Sasamoto
Executive Vice President Akio Kasuga
Managing Executive Officer Tsunehisa Otsuki
Takeshi Sagara
Satoru Miyake
Yoshiki Tsuji
Taku Yamanouchi
Shingo Ishikawa
Toshihiko Mouri
Masao Usui
Shinji Akiduki
Hitoshi Yamaji
Hiroyuki Kamo
Junichi Iwaki
Tatsuya Noriyuki
Keizo Katagiri
Shigetoshi Kondo
Executive Officer Hidehiro Zaizen
Hiroshi Nagatani
Takehiro Kuribayashi
Masatoshi Shibata
Masahumi Iwai
Yoshiyuki Okui
Toyohiko Hirata
Ritaro Mori
Yasuhiro Tayagaki
Toshio Shibata
Ikuo Ishimatsu
Koji Tada

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Masashi Nozaki
Yoshiyuki Kato
Michio Harada
Aizou Murakami
Yuzuru Nagashima