Members of Board Directors

Members of Board

Director
Chairman
Hideo Arai
Representative Director
President
Shigetoshi Kondo
Representative Director
Executive Vice President
Shoji Kimijima
Director
Executive Vice President
Yoshitaka Mimori
Representative Director
Senior Managing Executive Officer
Toshio Shibata
Director
Senior Managing Executive Officer
Takeshi Sagara
Outside Director Sakio Sasamoto
Jun Sugie
Tamao Hosokawa
Tsukasa Kawada
Executive Vice President Akio Kasuga
Senior Managing Executive Officer Isamu Bito
Yoshiki Tsuji
Tatsuya Noriyuki
Hiroyuki Kamo
Managing Executive Officer Hitoshi Yamaji
Junichi Iwaki
Masatoshi Shibata
Ritaro Mori
Tomomi Katayama
Shinji Adachi
Tomio Kurata
Atsushi Nakamura
Toyoo Matsui
Kazuaki Kitahara
Yoshihiko Taira
Executive Officer

Noboru Sekiguchi
Kazuhiko Okumura
Kuniyoshi Tanaka
Hiroaki Iai
Susumu Yanase
Osamu Shimizu
Yoshimi Kano
Hiroshi Aoki
Kei Muroda
Takashi Yui
Tokiei Kawaguchi 
Mitsuyoshi Nakajima
Tomoji Imoto

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Michio Harada
Hisato Tokunaga
Outside Audit & Supervisory Board Member Yoshiyuki Kato
Aizou Murakami
Yukihiro Hoshi