Members of Board Directors

Members of Board

Representative Director
Chairman & CEO
Hideo Arai
Representative Director
President & COO
Shigetoshi Kondo
Representative Director
Executive Vice President
Shoji Kimijima
Yoshitaka Mimori
Director
Senior Managing Executive Officer
Takeshi Sagara
Director
Managing Executive Officer
Toshio Shibata
Outside Director Sakio Sasamoto
Jun Sugie
Tamao Hosokawa
Tsukasa Kawada
Executive Vice President Akio Kasuga
Senior Managing Executive Officer Isamu Bito
Yoshiki Tsuji
Tatsuya Noriyuki
Managing Executive Officer Hitoshi Yamaji
Hiroyuki Kamo
Junichi Iwaki
Masatoshi Shibata
Ritaro Mori
Tomomi Katayama
Shinji Adachi
Tomio Kurata
Shuichi Hashi
Atsushi Nakamura
Executive Officer

Hiroyuki Ikeda
Ikuo Ishimatsu
Masato Kameyama
Toyoo Matsui
Kazuaki Kitahara
Noboru Sekiguchi
Kazuhiko Okumura
Kuniyoshi Tanaka
Hisashi Matsumoto
Hiroaki Iai
Susumu Yanase
Osamu Shimizu
Yoshimi Kano
Hiroshi Aoki
Kei Muroda
Yoshihiko Taira

Audit & Supervisory Board Member

Audit & Supervisory Board Member Michio Harada
Hisato Tokunaga
Outside Audit & Supervisory Board Member Yoshiyuki Kato
Aizou Murakami
Yukihiro Hoshi